Vårt team fokuserer på smertefri behandling, og setter av god tid til å lytte til deg og dine behov. Du vil bli godt informert om ulike behandlingsalternativer og priser.

 

Undersøkelse

Det anbefales at man jevnlig gjør en undersøkelse hos tannlege eller tannpleier slik at begynnende problemer med tenner, tannrøtter, tannkjøtt og øvrig munnhule avdekkes i en tidlig fase. På denne måten kan man forebygge sykdom og plager, og behandlingen blir mindre omfattende. Undersøkelser er en liten kostnad totalt sett med tanke på hvilke problemer og inngrep man kan unngå på lang sikt. Det handler om å investere i seg selv og egen helse.

Hyppigheten av besøk hos tannlege og tannpleier tilpasses den enkeltes individuelle behov, men ofte trenger voksne grundig tannrens to ganger i året. I de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig med en årlig kontroll og tannrens.

En undersøkelse hos våre tannleger eller tannpleiere inneholder:

  • Undersøkelse av tenner, tannkjøtt, tungen, kjeven og munnhulen for øvrig

  • Nødvendige tannrøntgenbilder

  • Enkel tannrens og puss

  • Råd og tips til å forbedre din munnhelse

  • Eventuelt behandlingsplan med spesifisert kostnadsoverslag

Vår klinikk tilbyr også OPG-røntgen; panoramarøntgenbilde. Dette gir en god oversikt over alle tenner med røtter, kjeveben, bihulene og kjeveleddene. OPG er spesielt nyttig i forbindelse før fjerning av visdomstenner eller andre oralkirurgiske inngrep og brukes ved større behandlingsplanlegginger for en god totaloversikt. Vi anbefaler også at man av og til tar et OPG for å screene etter mulig patologi på tenner og kjeveben, da vi kan avdekke mer på et OPG enn ved tannbilder.

OPG_D1-e1495777668391.jpg