VI utfører både ordinær tannbehandling og mer avansert behandling. Våre tannleger/tannpleiere fokuserer på smertefri behandling, og setter av god tid til å lytte til deg og dine behov. Du vil bli godt informert om ulike behandlingsalternativer og priser.

 

Periodontitt

Periodontitt er en autoimmun betennelsessykdom i tennenes festeapparat som fører til at kjevebenet rundt tannroten gradvis svinner, slik at tennene får dårligere feste. Dette er en ganske vanlig sykdom som hos de aller fleste utvikles svært sakte. Hos andre er imidlertid tilstanden mer aggressiv og starter i ung alder og / eller utvikler seg raskt. Ubehandlet vil den ofte før til at tenner løsner og går tapt, men dette kan ta lang tid. Dersom en tann løsner av periodontitt har ofte sykdommen kommet langt.

Dersom det ligger mye plakk og tannstein rundt tennene vil sykdommen utvikles raskere. Det er derfor avgjørende at pasienter som er disponert for denne sykdommen opprettholder optimal munnhygiene og får fjernet tannstein regelmessig. Røyking vil også føre til et raskere sykdomsforløp.

Det å fjerne tannstein for å kontrollere sykdommen er svært viktig. Dersom tannstein og plakk blir liggende langs tannkjøttskanten kan det utvikles tannkjøttlommer der bakteriene trives godt og som gir grobunn for utvikling av sykdommen. En viktig del i tannkjøttbehandling er derfor å fjerne tannstein i tannkjøttlommene. Denne behandlingen utføres ofte av tannpleier i samarbeid med tannlegen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med tannkjøttoperasjon eller antibiotikabehandling.

Periodontittbehandling dekkes delvis av Helfo, og om man mister tenner på grunn av periodontitt vil man få dekket deler av kostnadene til bro, implantat eller protese.