Tannhelsehuset Bergen

 

Tannhelsehuset Bergen ble stiftet av tannlege Svein Johannes Bråstein Økland i 2015 og åpnet sin helt nye klinikk på Laksevåg senter i 2016.

Søker du etter en tannklinikk i Bergen med enkel tilkomst og gratis parkering er vi et godt alternativ. Klinikken består av 6 behandlingsrom hvor vi tilbyr det meste av moderne tannbehandling. 

 

Vi er i dag fire tannleger og en tannpleier med god kunnskap og bred erfaring. Vårt hjelpepersonell bidrar til at vi kan yte vårt beste for deg som pasient. 

Hvorfor oss?

Vi lever av fornøyde pasienter og firer aldri på kvaliteten hos de medarbeiderne som jobber hos oss, i de materialene vi bruker eller de behandlingsmetodene som velges.

Vi mener at en langvarig og personlig relasjon med pasienten er avgjørende for langsiktig god tannhelse. Derfor har alle pasienter hos oss sin faste behandler. 

Vi tror på at det alltid er mulig å forbedre seg. Derfor holder vi oss kontinuerlig faglig oppdatert og vurderer nye behandlingsmetoder.

Vi ønsker å tilby kort ventetid og åpningstider som passer våre pasienter. 

Dyrt hos tannlegen?

Prisen for tannbehandling er relativt høy i Norge. Flere av årsakene bun­ner i krav fra både pasienter og myndigheter om at moderne tannbehandling skal være trygg, bygge på moderne normer for helse, miljø og sikkerhet, og i tillegg ha en høy teknisk kvalitet.

For å møte disse kravene, må tannlegen investere i stadig mer avansert utstyr. For å fylle kravene til dokumentasjon, må det også investeres i dyre datasystemer som skal kunne lagre store mengder data, som journaler, røntgenbilder, fotos m.m. på en trygg måte. Det tekniske ved­likeholdet av alt utstyret krever regelmessig besøk av serviceteknikere med spesialkompetanse. 

Med den tekniske utviklingen som har funnet sted innen odontologien, er det også et økende krav om å holde seg teknisk ajour. Hele tannhelseteamet må på kurs, ofte utenbys i flere dager. I mel­lomtiden må kontoret stenges. Alt dette koster.

I tillegg kan nevnes at alle forbruksvarer som brukes hos tannlegen er dyre fordi de skal være av beste kvalitet.

Ennå har en ikke kommet til utgiftene til husleie, strøm og renhold, regnskapsfører, revisor, offentlige avgifter osv, samt kanskje den største utgiftsposten, utgifter til lønninger til ansatte som setter oss i stand til å yte tannbehandling.

Etter at avdrag og renter på lån er betalt, og midler er satt av til nye investeringer, skal også tannlegen ha sin lønn. I dag er denne bare en mindre del av de totale driftskostnadene på et tannlegekontor.

 

Ansatte

 

               
                  Tannlege
   Svein Johannes Bråstein Økland
               
                Tannlege
         Sindre Hauge Larsen
       
               
                 Tannlege
              Kjetil Kuhnle
               
                   Tannlege
             Tom Chr. Paulsen
               
                 Tannpleier
           Malin Haugerød Milde
               
           Driftsansvarlig
         Tannhelsesekretær
            Grete Bråstein
               
             Tannhelsesekretær
             Nutupiya Borhali
               
                Tannpleier
            Ellinor Vindheim
Mandag - onsdag - fredag         08.00 - 16.00
Tirsdag  - torsdag                       08.00 - 20.00

© 2015 Tannhelsehuset Bergen AS 

  • w-facebook
  • Google+ Clean